Tijdelijke verbreding TVL

zzp'er
Gepubliceerd op  

De overheid heeft besloten de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) te verbreden. Deze tegemoetkoming van de overheid is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van hun vaste lasten, zoals huur, op het moment dat er door de coronacrisis (veel) minder omzet wordt gegenereerd. In eerste instantie was deze tegemoetkoming beperkt tot een aantal sectoren, namelijk de door de overheidsmaatregelen direct getroffen sectoren. Het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren, met uitzondering van krediet- en financiële instellingen. Niet alleen de direct getroffen sectoren zoals de horeca, ervaren de gevolgen van de overheidsmaatregelen. De maatregelen hebben ook effect op onder meer de toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. De subsidie bedraagt minimaal €750 en maximaal €90.000. Voor de verbreding was dit minimaal €1.000 en maximaal €50.000.

Voor wie is de regeling?

De regeling is voor zzp’ers en mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers in dienst die zijn getroffen of de deuren hebben moeten sluiten in verband met de overheidsmaatregelen daarom ondersteuning nodig hebben bij het betalen van vaste lasten. De voorwaarden van de regeling zijn:

-      dat het bedrijf gevestigd is in Nederland en ingeschreven is bij de KvK;

-      dat er minimaal 30% omzetverlies is ten gevolge van de coronacrisis;

-      dat er minimaal € 3.000,- aan vaste lasten zijn per kwartaal en ;

-      dat het bedrijf is opgericht vóór 15 maart 2020.

Ondernemers die voor de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) in aanmerking kwamen, kunnen – indien ze aan alle voorwaarden voldoen – ook gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten.

Waar en wanneer kun je de regeling aanvragen?

De TVL is verlengd tot en met 30 juni 2021 en opgedeeld in drie kwartalen, Q4-2020, Q1-2021 en Q2-2021. Elk kwartaal kan ieder kwartaal opnieuw worden aangevraagd. Vanaf medio november 2020 tot en met 29 januari 2021 kan de TVL voor het vierde kwartaal worden aangevraagd via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland met eHerkenning of DigiD.

Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen in het 4e kwartaal van 2020 een vast bedrag, op basis van hun TVL-subsidie in de zomermaanden. Deze aparte module wordt nog verder uitgewerkt en komt later beschikbaar.