Subsidieregeling ‘bonus zorgmedewerkers’ ook voor uitzendkrachten en zzp’ers!

uitzendkracht
Gepubliceerd op  

De subsidieregeling ‘bonus zorgmedewerkers’ wordt per 1 oktober beschikbaar gesteld. Het kabinet wil hiermee waardering uitspreken voor de mensen die, naast de gewoonlijke dagelijkse prestaties, een bijzondere prestatie hebben geleverd tijdens de coronacrisis. Onlangs is bevestigd dat je als uitzendkracht of zzp’er ook in aanmerking komt voor de belastingvrije zorgbonus van €1.000,- . Deze zal niet meetellen voor de toeslagen die eventueel worden ontvangen.

Aan het toegekend krijgen van deze zorgbonus zitten een aantal voorwaarden.

-      De bonus is bedoeld voor zorgmedewerkers die zich in de periode van 1 maart 2020 tot 1 september 2020 hebben ingezet voor patiënten en cliënten met Covid-19 of hebben bijgedragen aan de strijd tegen Covid-19, naast het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden.

-       De zorgmedewerkers dienen op basis van een (arbeids)overeenkomst gewerkt te hebben als werknemer, zzp’er of uitzendkracht. Denk hierbij aan beroepen als verpleegkundigen op de intensive care, verpleegkundigen en verzorgenden in zorginstellingen of thuiszorg maar ook aan schoonmakers in de zorg.

-      Ook mag de zorgprofessional niet meer dan twee keer modaal verdienen bij een voltijd dienstverband (€73.000,-). Voor zzp’ers en uitzendkrachten is een maximaal uurtarief van € 88,90 inclusief btw bepaald.

Alle voorwaarden, lijst van beroepen en verdere informatie zijn te vinden in de Handreiking Zorgbonus COVID-19.

Vanaf 1 oktober 2020 tot en met 29 oktober 2020 kan de zorgbonus door zorgaanbieders worden aangevraagd via een online aanvraagformulier op de pagina van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Vanaf 30 oktober 2020 zullen de aanvragen worden getoetst op volledigheid en voor 30 november 2020 zal er bij onvolledige aanvragen extra informatie worden opgevraagd. Uiterlijk 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag zal de beschikking worden toegekend of afgewezen. Na de toekenning zal de bonus worden overgemaakt naar de zorgaanbieder en dient zij het bedrag binnen vijf maanden aan de zorgprofessional uit te keren. Informatie over wanneer de zorgprofessional de bonus zal ontvangen kan worden verkregen bij de zorgaanbieder.

De ABU is nog in gesprek met de brancheorganisaties in de zorg over een praktische werkwijze.