Om- en bijscholing is dé oplossing

payrollkracht
Gepubliceerd op  

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat in veel sectoren de vraag naar arbeid grotendeels stil is komen te liggen. Mensen zijn hun baan kwijt en soms is er zelfs sprake van massaontslagen. Veel bedrijven hanteren een vacaturestop. Andere bedrijven weten juist een slag uit de crisis te slaan en zijn hard opzoek naar nieuwe werknemers. ABN AMRO concludeert op basis van het in juni gepubliceerde rapport met haar eigen arbeidsmarktindicator dat er een mismatch op de arbeidsmarkt aanwezig is. Veel werkzoekenden zijn namelijk op zoek naar werk wat afwijkt van het huidige aanbod op de arbeidsmarkt. De oplossing? Om- en bijscholing.

Het is niet te verwachten dat de werkgelegenheid in hard geraakte sectoren binnenkort weer toe zal nemen. Werkzoekenden afkomstig uit deze sectoren kunnen zich daarom het beste focussen op een overstap naar andere sectoren. Om deze overstap te vergemakkelijken heeft de overheid bedrijven die gebruik maken van de NOW 2.0-regeling verplicht gesteld hun werknemers te stimuleren om aan scholing deel te nemen of een ontwikkeladvies aan te vragen. Er staat geen sanctie op het niet nakomen van deze specifieke inspanningsplicht, maar van de werkgever wordt wel verwacht dat zij, als goed werkgever, werknemers wijst op het belang van scholing. De overheid stelt voor het stimuleren van scholing bestaande regelingen beschikbaar, zoals de fiscale studieaftrek of het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de desbetreffende branche of bedrijfstak. Daarnaast heeft de overheid 50 miljoen beschikbaar gesteld voor het crisisprogramma ‘NL Leert Door’. Deze subsidieregeling is bedoeld om gratis (online)scholing aan werknemers, flexkrachten en werkzoekenden aan te bieden.

De grote sectorale verschuivingen in werkgelegenheid bieden kansen voor de uitzendsector. Uitzendbureaus en flexwerkers hebben een belangrijke rol bij het herstellen van de arbeidsmarkt. Uitzendbureaus kunnen meewerken aan herstel door de aanhoudende schaarste in bepaalde sectoren op te lossen. Door werkzoekenden op de juiste manier te begeleiden kunnen zij tegelijkertijd de vergrootte werkloosheid terugdringen. Flexwerkers kunnen daarentegen de aanhoudende schaarste zelf aanpakken door zichzelf om- en bij te laten scholen, naar een beroep uit een van de andere sectoren waar wel (veel) vraag naar arbeid bestaat.